Prowadzenie projektów it

Prowadzenie projektów zyskało w ostatnim czasie na znaczeniu, jest to pochodna zmian wprowadzanych w firmach, większość z nich zaczeła działać w układzie projektowym. Na znaczeniu zyskała też funkcja menadżera projektu, który jest osobą odpowiedzialną za realizację i sukces lub porażkę projektu. Informatyki również nie omineła ta zmiana podejścia i tworzenie oprogramowania (aplikacji) zaczeło mieć (miało go też wcześniej tylko nie skupiano się na tym) charakter projektowy. Specyfika projektów zakłada trzy określone etapy realizacji projektu.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie projektu informatycznego to ważny element, który często traktowany jest, jako strata czasu. Osoba inwestująca w projekt najczęściej woli działania przynoszące efekty, zamiast działań, których efekt poznajemy w momencie, kiedy projekt it zmierza w niewłaściwym kierunku. Jednak w tej fazie określamy najistotniejsze elementy projektu. [Przygotowanie projektu]

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami to dziedzina, której znaczenie w ostatnim czasie rośnie. Co istotniejsze, powstaje baza wiedzy zarówno teoretycznej jak i sprawdzonej w praktyce, czyli metodologia zarządzania projektami. Ile z niej możemy zastosować w konkretnym projekcie zależy od naszej decyzji, ale w razie potrzeby możemy z niej korzystać. [Zarządzanie projektem]

Wdrażanie projektu

Wdrażanie projektów it to moment, w którym najwięcej dowiadujemy się o błędach popełnionych w trakcie planowania i realizacji projektów it. To moment, w którym porównujemy to co zaplanowaliśmy z tym co zostało wykonanie. To czego oczekiwaliśmy z tym co rzeczywistoście wdrażamy do organizacji. To też proces wprowadzania nowych rozwiązań do firmy, a to co nowe, zazwyczaj wiąże się z oporem użytkownika. Na tym etapie wywiązują się dyskusje między klientem a zleceniobiorcą co określa koniec projektu, czy to co zostało przygotowane jest tym na co się umawialiśmy. [Wdrażanie projektu]